نوشته‌ها

همچنان ایستاده

همچنان سر پا، ایستاده ام