کتاب آموزش ویلن
 ketaab-geld2
  کتاب آموزش ویلن که تجربه ی سال ها تدریس و آموزش نگارنده است در ۵۵ صفحه توسط انتشارات   عارف منتشر شد
 
  کتاب حاضر برای علاقه مندان به فراگیری ساز ویلن ، کمانچه و بیشتر سازهای کششی بسیار مفید است و علاوه بر آنکه
 تمامی نکات ریز نوازندگی ویلن در آن گنجانده شده ، قطعات آن ملودیک بوده که هنر جو با علاقه ِ   بیشتری به تمرین ، تشویق
 میگردد…
شمارگان : ۱۰۰۰
چاپ : مُهنّا
مرکز پخش : انتشارات عارف
چاپ اول : فروردین ۱۳۸۹

برای تهیه این کتاب به انتشارات عارف مراجعه فرمایید
تلفن مرکز پخش: ۳۳۹۱۱۷۷۸۴ – ۳۳۹۰۰۷۳۹