درباره من

من پیمان لهراسبی آذر شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و نه در تهران بیمارستان میثاقیه متولد شدم . پدرم از افسران عالی رتبه ارتش قبل از انقلاب و مادرم بانویی فرهیخته و اهل ادب و هنر …

4

جد پدری از افسران اواخر دوره قاجار و اوایل دوران پهلوی و جد مادری از خوانین مشهور غرب کشور با اینکه لحظه لحظه این سال ها را بخاطر دارم ولی از بازگویی مفصل آن به جهت اطاله کلام پرهیز می نمایم چرا که به زودی کتابی را که در حال حاضر مشغول تحریر آن هستم به پایان خواهم رساند و در آن من و همسالان من بسیاری از وقایع و فراز و نشیبهای زندگی ، در این سالهای پرتلاطم را مرور خواهیم کرد…

خداوند بزرگ را شاکرم که به لطف او و نعمت برخورداری از خانواده ای فرهیخته ، از همان دوران کودکی تا کنون به جدّ و جهد فراوان کوشیده ام که :

 انسان شوم و سختتر از آن انسان بمانم.

بیشتر دوران کودکی بواسطه شغل پدر در خارج از کشور ، نوجوانی و جوانی در کشاکش انقلاب و جنگ و ترس و بیم و امید و … و … اکنون که باز هم می کوشم که هر لحظه بیشتر بدانم که شاید ؛ بتوانم دست کم نامی نیک ، پس از گذر سالها از خود بجای بگذارم  .

 

من آنچه خوانده ام ، همه از یاد برده ام

 الاحـدیث دوســت کــه تـــــکرار می کـنم

ارسال ایمیل